Офіційний сайт Кантівського товариства в Україні

На головну / Анонси / Корисні посилання / Публікації / Конференції та семінари / Відео / Кант і трансцендентальна філософіяМіжнародна Кантівська конференція (Київ, 23 травня 2005 р. )

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Трансценденталізм versus емпіризм: можливі альтернативи

Доповіді:

Кароль Бал, професор Вроцлавського університету, голова Гегелівського товариства в Польщі
Межі трансценденталізму. Приклад кантівської етики

Марцело Штамм, професор, університет Людвіга-Максиміліана, Мюнхен
“Серединний шлях” Канта як типологія меж та кордонів

Леон Мьодонський, професор Вроцлавського університету
Трансценденталізм vs емпіризм: можливі альтернативи

Анатолій Єрмоленко, професор, доктор філософських наук, зав. Відділом інституту філософії НАН України
Трансцендентально-прагматичне обґрунтування етики відповідальності та етно-натуралістична похибка

Юрій Джулай, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології НаУКМА
Імануїл Кант і Франц Боас: антропологічні паралелі

Олексій Панич, завідувач кафедри культурології та музикознавства, Гуманітарний інститут Донецького національного університету
Проблема апріоризму в епістемології Х’юма і Канта

Михайло Мінаков, кандидат філософських наук, доцент Києво-Могилянської Академії, науковий секретар Кантівського товариства в Україні
Метатеорія досвіду між проблемативізмом, прагматизмом і трансцендентальною філософією

Віталій Терлецький, Науково-дослідний інститут українознавства, Київ
Apriori як проблема трансцендентальної філософії І. Канта

Юрій Федорченко, кандидат філософських наук, викладач Київського національного університету технологій і дизайну
Поняття “допредикативний досвід”

Анатолій Лой, професор, доктор філософських наук, голова Кантівського товариства в Україні, завідувач кафедри філософії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Трансцендентальна прагматика: між трансценденталізмом і емпіризмом