Офіційний сайт Кантівського товариства в Україні

На головну / Анонси / Корисні посилання / Публікації / Конференції та семінари / Відео / Кант і трансцендентальна філософія7 грудня 2019 року

Федорченко Юрій

Тези доповіді "Велике світло" на шляху метафізика" на семінарі з нагоди 250-річчя події в житті І. Канта, що спонукала до відкриття нових горизонтів філософського мислення: «Рік [17]69 надав мені велике світло» (Kant, I. AA XVIII, 69).

1. "Велике світло" є подією на Кантовому шляху метафізика; прояснення цієї події є складовою прояснення такого шляху. Лише в контексті розуміння такого шляху як цілого можна зрозуміти подію так званого "Великого світла".

2. Говорячи про Кантів шлях метафізика, ми не можемо не звітувати собі щодо того, до якої традиції належав Кант. Мова йде про метафізичну традицію, початок якої слід шукати у XIII ст. Поворот початку 70-х років, якому й мало ніби передувати так зване "велике світло" 1769 року, може на перевірку виявитися не таким вже й радикальним, а зв'язок Канта з попередньою традицією постати більш тісним. Якщо й правий Гадамер, стверджуючи, що Кант зруйнував попередню традиційну форму метафізики, то зробити це він міг би лише зсередини.

3. Кантів шлях метафізика був визначений та спрямований конкурсним питанням Пруської академії наук на 1763 рік, а саме питанням про можливу очевидність та достовірність істин метафізики. Фактично, з відповіді на це питання починається по-справжньому Кантів шлях метафізика.

4. Перешкодою для інтерпретації рефлексії 5037 (R 5037), яка й містить згадку про так зване "велике світло" 69 року, є традиційне врахування лише її другої частини та певне нехтування першою, що обумовлено історично неповною формою її першого опублікування Бено Ердманом у 1884 році. При цьому коментатори традиційно не зважають на те, що Кант зробив свій запис, в якому міститься згадка про "велике світло" 69 року, на берегах саме Передмови до "Метафізики" Баумгартена.

5. Позірна очевидність відповіді про природу "великого світла" є пасткою, в яку потрапляють дослідники, які в пошуку відповіді лише порівнюють статтю 1768 року "Про перші підстави розрізнення сторін у просторі" та дисертацію 1770 року.

6. Відповідь про головне досягнення 1769-1770 років ("велике світло") Кант експліцитно дає у листі до Ламберта від 2 вересня 1770 року. Саме цей лист є ключом до відповіді на питання про природу "великого світла".